E muốn nhờ bác sĩ chỉ dẫn con em , sáng nay ngủ dậy bị xưng môi trên như vậy thì dùng thuốc gì ạ