Moi nguoi ơi cho em hỏi ạ . Em tiêm uốn ván mũi 1 ngày 25 tháng 8 em tiêm vaccine covid tại bệnh viện bưu điện ngày 10 tháng 10

Vậy hôm nay ngày 20 tháng 10 em định tiêm mũi 2 uốn ván vậy em có tiêm được mũi 2 muốn ván không ạ

Và dự kiến là sau 3 tuần tiêm vaccine covid - 19 mũi 2 là 30 tháng 10 ạ