Tôi là BN Trịnh minh Phú 1961. 4 tháng nay tôi vẫn uống thuốc của BS nhưng giảm 1/2. Hai tay vẫn mỏi từ vai xuống đến ngón tay và các ngón chân. BS cho toa thuốc mới.