Tay e bị như này khoảng 1 tháng r
có fdi bó thuốc nam bên ngoài , nhưg đi chụp lại n vẫn bị chệch ra
Thì giờ lm như nào ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ