Tay e bị như này khoảng 1 tháng r
có fdi bó thuốc nam bên ngoài , nhưg đi chụp lại n vẫn bị chệch ra
Thì giờ lm như nào ạ