Bé em 20 tháng qua nay mũi bé bị sưng phía trong nước mũi vàng đặc như mủ. Bị nóng nhẹ ăn ngủ chơi bình thường Bé từng bị viêm tai giữa hồi tháng 3. Mong bác sĩ xem giúp

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ