Trước đó do đã trị mụn và ở ngực em hiện bị ntn sờ cứng như có nhân bên trong nhưng ko nặn được em xin cách chữa ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ