Dạ em chào bác sĩ. E mới phát hiện ra ở vùng bẹn e mọc một mụn như thế này ạ, to khoảng bằng một hạt đậu đen ạ. Bác sĩ có thể chỉ em biet em bị sao không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ