Dạ cái này có sao ko ạ

Thấy nó tự hết rồi cái mới lên

Dạ cái này có sao ko ạ