Mặt e có nổi mụn như trong ảnh. Em không rõ nguyên nhân. Vậy để chữa thì em phải làm gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ