Mình bị nổi 3 4 cái mụn nước nhỏ thành 1 chùm ở bẹn đùi bên phải nhưng không có đau ngứa rát gì là bị sao ạ ? Cách đây 1 tháng mình có wax lông bikini

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ