Dạ ngứa về đêm với hai bên đùi cũng ngữa vs nỗi mẫn

Người nhà ko có ngứa ạ

Dạ cho e hỏi này bị j vậy ạ