mình có mụn sần nhẹ ở bọng mắt dưới, cho mình hỏi nên bôi thuốc hay dùng laser.
thuốc thì bôi thuốc gì? nên dùng kem bôi peel da hóa học ko? hay dùng laser?

và các loại laser khác nhau như thế nào?