con gái e năm nay 5 tuổi, mấy tháng gần đây bé hay bị lên mụn đầu trắng có nhân ở trên mặt, đặc biệt vùg dươi cằm và má ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ