E bị mấy tháng nay ,không đâu lâu lâu tê tại cục đó ,với mọc hạch cổ dưới ham 2 bên tròn di động

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả