Bác sĩ ơi e bị đứt dây chằng chéo trước đã mổ bsĩ chọn gân bánh chè có ảnh hưởng co duỗi sau này không vì e được biết gân hamstrinh dc sử dụng nhìu hơn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ