E bị nấm da muốn tìm cách chữa trị đầu tiên xuất hiện giống như lắng bên màu trắng giờ chuyển sang đỏ