E bị nấm da muốn tìm cách chữa trị đầu tiên xuất hiện giống như lắng bên màu trắng giờ chuyển sang đỏ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ