bs ơi em 18 t mới cắt bao quy đầu, mà đi khám còn bị vô sinh, vậy có phải do em cất bao quy đàu trễ nên vô sinh không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ