E chào BS e đang ngủ thị bị ngất mất ý thức trợn mắt e có đi khám đo điện tâm đồ thì chẩn đoán bị hội chứng brugada bác sĩ kiểm tra giúp e điện tim trên có phải là hội chứng chứng brugada k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ