bác sĩ ơi, bạn em có quan hệ không có biện pháp phòng hộ(không xuất trong hay ngoài), nó chưa đến kì tháng này nhưng phát hiện có máu nâu trên bvs thì có phải có thai không ạ?