Lấy tay ngoáy nhẹ tai xong bị chảy máu ở bên trong , lau mãi không hết được ( ù tai ) do chảy máu bên trong nên không có ảnh rõ ràng

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả