E bị ngứa lâu hết, hết chổ này lây chỗ kia, từ tay, đến hỏng sau, lưng dưới, mu trên 2 bên , đến chân từ đầu gối xuống để lại vết sẩm màu tay hết rồi còn mu trên và chân vẫn ngứa , xin tư vấn giúp e

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ