vùng kín của em gần đây có mùi hành tay và hôi nhẹ, e bị ngứa trong vùng kín ngay cửa mình, em sử dung gynophar để rửa và dipolac G bôi thì đỡ 1 chút ạ.Hiện nơi e ở đang có dịch nên em k did khám đuợc ạ