Con e 5tuổi bthg ráy tai khô. Khoảng 1 thánh nay hay kêu ngứa lõi tai. Mấy hnay e dùng bông tăm ngoáy thấy hơi ướt và mùi thôiis ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ