Thưa Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị ngứa toàn thân không nổi mẩn hay mụn ji, cứ thức là thấy ngứa bất kỳ vị trí trên người, 2-3 ngày đầu ngứa ngực, sau đó là lưng, hiện 10 ngày nay tôi bị toàn thân, xin hỏi BS tôi bị ji, đã xét nghiệm gan các chỉ sổ bt

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ