Thưa Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi bị ngứa toàn thân không nổi mẩn hay mụn ji, cứ thức là thấy ngứa bất kỳ vị trí trên người, 2-3 ngày đầu ngứa ngực, sau đó là lưng, hiện 10 ngày nay tôi bị toàn thân, xin hỏi BS tôi bị ji, đã xét nghiệm gan các chỉ sổ bt