Gần đây em có ngứa vùng kín và rửa vùng kín bằng nước muối thì hết ngứa sau đó tới kỳ kinh nguyệt cũng ngứa nhưng kh nhiều và bây giờ hết kinh nguyệt thì nó lại bị như v ạ