Bác sĩ ơi cho em hỏi người bị gãy xương đùi đã phẫu thuật thì bao nhiêu lâu mới về được nhà ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ