5 ngày trước người em bị nổi những hạt hồng trên da ở tay, chân, không nổi ở lòng bàn tay, lòng bàn tây. Cũng không có tình tạng ngứa ngáy khó chịu, đến hôm nay thì những hạt đó lặn xuống và đỏ lên