5 ngày trước người em bị nổi những hạt hồng trên da ở tay, chân, không nổi ở lòng bàn tay, lòng bàn tây. Cũng không có tình tạng ngứa ngáy khó chịu, đến hôm nay thì những hạt đó lặn xuống và đỏ lên

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ