Bác sĩ ơi, dì em 51 tuổi , chụp X Quang thận có một khối u , bệnh viện không kết luận u ác hay u lành , chỉ bảo giờ phẩu thuạt thận lấy u ra mới xét nghiệm kết luận được u ác hay u lành, Bác sĩ cho em hỏi bây giơ di em nên mổ không ak

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ