Cho e hỏi bé e 25 tháng đi tiểu xong thì thấy cặn trắng đục..có sao k ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ