Cho e hỏi bé e 25 tháng đi tiểu xong thì thấy cặn trắng đục..có sao k ạ