Bác sĩ ơi năm nay cháu mới 17 tuổi nhưng tay lại nhăn nheo với khô như bà già í ạ dù dưỡng ẩm bao nhiêu cũng vậy không biết là c bị gì vậy ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ