Dạ em chào bsi. Vừa rồi em có đi xn thì có kqua nhiễm hpv type 58,59 . Bsi cho e hỏi type của em có bị smg không ạ? Vì trước khi đi khán em bị lên nốt gai thẳng hàng như gai sinh dục vậy ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ