Bác si cho em hỏi : e bị viêm lộ tuyến độ 2 , sau khi dùng một đợt thuốc thì hết viêm , chỉ còn nhiễm ít tạp khuẩn . Bác si chỉ định đốt lộ tuyến khi sạch kinh . Vậy còn nhiễm ít tạp khuẩn mà đốt lộ tuyến có ảnh hưởng gì không ạ?

Dạ vậy em có thể đốt lộ tuyến luôn sau đó mới điều trị tạp khuẩn sau cũng được đúng không ạ