Bố em lúc đầu là chỉ nhiệt miệng bình thường nhưng bây giờ nó đã bị nhiệt sâu vào họng, loét hết cả miệng, sưng lên. Đã đi nhiều bệnh viện , liên hệ với nhiều b/s nhưng vẫn không ra bệnh. B/s có thể chuẩn đoán bệnh giúp em được không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ