Chào bác sĩ , em bị nổi hạt ở lưỡi giống trong hình không biết có bị sao không bác sĩ ? em cảm ơn ạ