Bác sĩ ơi mẹ em hiện đặt nội khi quản ở bệnh viên vì là con nên cũng mong muốn biết tình hình mẹ mình em cần thêm thông tin yêu cầu nắm bắt rỏ tình trang mẹ em mong bác sĩ tư vấn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ