Dạ em chào bs miệng em có nỗi khối u và trắng trắng ko biết là bệnh gì nhờ bs tư vấn