Cháu thấy cộm 2 bên má trong miệng soi vào thì thấy 2 mục này có hơi rồ lên với hơi đỏ có sao không bs con thấy nó cộm nhai cảm thấy vướng với hơi đau rát ạ