Em bị mọc 1 cục mụn ở phần mu. Lúc đầu ngứa gãi xong vài ngày nổi thành mụn. Em thấy nó sưng sờ vào có cục và khá cứng và nhức. Em có nănj thì thấy có mủ nhưng giờ vẫn xưng và cứng.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ