Tôi muốn hỏi là con tôi bị nổi như vậy ở vùng bìu thì đó là bệnh gì và cách chữa tại nhà vì con tôi ngại ra ngoài khám