Tôi muốn hỏi là con tôi bị nổi như vậy ở vùng bìu thì đó là bệnh gì và cách chữa tại nhà vì con tôi ngại ra ngoài khám

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ