Em là nam, 21 tuổi. Trước đó em không có bị nỗi nhưng dạo gần đây tầm 1,2 tháng trở lại thì em bị nỗi những nốt đỏ như này. Lúc đầu bị vài nốt ở lưng. Sau lan ra tới tay. Nhưng bình thường thì không đỏ mà hôm nay lại đỏ ửng lên. Em không biết em đang bị gì vậy ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ