Bác sĩ ơi em lúc ban ngày đi tiểu hơi xót, tới đêm đi tiểu rắt mấy lần, xót nhưng vẫn luôn có cảm giác mắc tiểu, đi tiểu vài giọt. Em bị sao ạ và xử lý làm sao ạ