Em bị nhịp nhanh xoang rối loạn thần kinh tim
Bác sỹ cho em cách ăn uống và sinh hoạt như thế nào được ko ạ