Hiện tai năm nay e 20 tuổi nhưng đã phá thai một lần , và đợt này e có phát hiện bản thân e lại có thai lần thứ 2 nhưng tâm lý của e vẫn chưa sẵn sàng . Bấy giờ cái thai10 tuần tuổi và có một u bên phải
  • Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thanh Bình


    Chào em!
    Không biết mục đích câu hỏi của em là gì ?
    Khối hỗn hợp âm của em ở bên buồng trứng phải không có hình ảnh siêu âm nên bác sĩ không đánh giá được đó là khôi hỗn hợp âm gì
    Khi có thai trong 3 tháng đầu thông thường sẽ có nang hoàng thể ở buồng trứng, nếu khối đó của em là nang hoàng thể thì không cần lo lắng, nang đó nuôi thai và sẽ tự mất

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ