Hiện tai năm nay e 20 tuổi nhưng đã phá thai một lần , và đợt này e có phát hiện bản thân e lại có thai lần thứ 2 nhưng tâm lý của e vẫn chưa sẵn sàng . Bấy giờ cái thai10 tuần tuổi và có một u bên phải
  • Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thanh Bình


    Chào em!
    Không biết mục đích câu hỏi của em là gì ?
    Khối hỗn hợp âm của em ở bên buồng trứng phải không có hình ảnh siêu âm nên bác sĩ không đánh giá được đó là khôi hỗn hợp âm gì
    Khi có thai trong 3 tháng đầu thông thường sẽ có nang hoàng thể ở buồng trứng, nếu khối đó của em là nang hoàng thể thì không cần lo lắng, nang đó nuôi thai và sẽ tự mất