Em uống thuốc phá thai được 25 ngày.và có đau bụng dưới. Và em có quan hệ . và em có xong lá trầu.thi ra khí hư một cục màu nâu. và nhiều chất nhày. hiện em dang sốt nhẹ