Em uống thuốc phá thai được 25 ngày.và có đau bụng dưới. Và em có quan hệ . và em có xong lá trầu.thi ra khí hư một cục màu nâu. và nhiều chất nhày. hiện em dang sốt nhẹ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ