Bé nhà e sinh ngày 22/6
Bé bị nốt đỏ ở hậu môn, đã bôi thuốc nhưng k đỡ
1 ngày bé đi ngoài nhiều lần
Nếu đi thành bãi to thì 1-2 lần
Còn số lần bị són ra ít thì nhiều ạ
Bé e bú mẹ và có dặm thêm sưaz Meiji
Bs cho e hỏi phân bé thế này có bình thường k ah?