Bé nay gần 4 tuổi, ngực bé phát triển hơn so với tuổi, xin bác sĩ cho ý kiến khám và điều trị như thế nào để tránh bé dậy thì sớm ạ