Chào bs!
Em bị trễ kinh 21 ngày, thường chu kỳ kinh rất đều bắt đầu vào ngày 1 hoặc ngày 2 đầu tháng là có. Bình thường e dùng biện pháp tránh thai là bao cao su.
12 ngày trước e có đi khám bs bảo niêm mạc e dầy khoảng vài hôm là có kinh, nhưng 12 ngày trôi qua vẫn chưa có, e thử que thì có 2 vạch 1 đậm 1 nhạt, có que thì 1 vạch, vậy e có khả năng mang thai ngoài ý muốn k?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ