Chào cô ạ, cô tv giúp cháu
Cháu qhe 15 ngày trc, chậm kinh 8 ngày, thử que thì một vạch.
Cháu đau bụng âm ỉ, chướng bụng, còn lại bình thường
Là cháu mang thai hay tắc kinh hoặc u nang buồng trứng ạChào cô ạ, cô tv giúp cháu
Cháu qhe 15 ngày trc, chậm kinh 8 ngày, thử que thì một vạch.
Cháu đau bụng âm ỉ, chướng bụng, còn lại bình thường
Là cháu mang thai hay tắc kinh hoặc u nang buồng trứng ạ