Tôi 21t và tới kỳ k đều ạ. Lúc đầu là đầu tháng, đc 1 tgian thì giữa tháng, tgian sau thì 2 mấy. Vậy là có bình thường k bs?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ