Bác sĩ ơi mẹ em 45 tuổi cứ vào buổi chiều mà đau đầu mệt mỏi phát lãnh. Vậy mẹ em bị gì vậy ạ